BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

 

Bölüm Başkanından

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü; Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin bir bölümü olarak 2003-2004 eğitim –öğretim yılından beri yazılı, görsel ve işitsel olmak üzere tüm iletişim ortamlarına uygulamalı ve akademik anlamda hizmet verebilecek nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür.

Kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo, televizyon ve sinema için nitelikli ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi öncelikli hedef olarak belirleyen Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü’müzde akademik ve mesleki uygulamaların iç içe geçtiği bir eğitim uygulanmaktadır.

Eğitim öğretim süresi boyunca genel kültür ve iletişim bilimleriyle ilgili teorik derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik derslerle de öğrenciler mezuniyet sonrası çalışma hayatına hazırlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda dört yıllık eğitim boyunca öğrencilerimiz, iletişim alanındaki kuramsal bilgilerle donatmak ve aynı zamanda nitelikli profesyoneller olarak yetiştirilmektedir. Disiplinler arası çalışma yapan bölümümüzde öğrenimleri boyunca öğrencilerimizin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda kendilerini destekleyen bir öğretim ve eğitim anlayışı benimsenmiştir. Kredili sistemimizde seçimlik ders sayılarının arttırılmasıyla birlikte öğrencilerimiz istedikleri alanda uzmanlaşmayı seçebilmektedirler. Öğrencilerimiz bir yandan bölümler arası derslerle bütünleşik bir iletişim eğitimi alabilirken, diğer yandan da belli bir alanda derinlemesine uzmanlık edinebilir, ayrıca uzmanlık alanlarını genişletmek üzere çift anadal ve yandal diploma programlarını tamamlayabilirler.

Öğretim kadromuzda akademik çalışmaları ile tanınan öğretim elemanlarımızın yanı sıra, radyo- televizyon ve sinema alanında fiilen çalışmış ya da çalışmakta olan öğretim elemanlarının da bulunması kuramsal ve uygulamalı çalışmaların ortaklaşa yürütülmesinde bölümümüze özel bir avantaj sağlamaktadır.

Bölümümüzün sahip olduğu teknolojik alt yapı olanakları öğrencilerimizin uygulamalı çalışmaları için yeterlidir. Bu amaçla kurulmuş olan “Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yapım Atölyesi” öğrencilerimizin uygulamaya yönelik her türlü ihtiyacını karşılamaktadır. Öğrencilerimiz uygulamalı dersleri kapsamında yapmak zorunda oldukları çalışmalar dışında, bireysel tasarılarını da hayata geçirebilmelerinde hem teknik hem de içerik bakımından her türlü yardım ve destek bölümümüzce sağlanmaktadır. Uygulamalı çalışmalarla öğrencilerimize sektörel bilgi ve deneyimler kazandırılmaktadır.

Öğrencilerimizin film festivalleri, yarışmalar, seminerler, kısa film, belgesel film yapım projeleri, radyo programları üretimi gibi çeşitli çalışmalarda bulunmaları özellikle teşvik edilmektedir.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren “Radyo Başkent”  öğrencilerimiz için kurulmuş ve onların çalıştıkları eğitim amaçlı bir radyo istasyonudur. Burada öğrencilerimizin teorik olarak aldıkları bilgileri uygulayarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dört yıllık eğitimleri sonunda öğrencilerimiz, lisansüstü eğitime devam olanaklarının yanı sıra, radyo-televizyon ve sinema alanlarında aktif olarak iş bulma olanaklarına da sahip olmaktadırlar.

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümüne katkı veren öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle nice başarılı eğitim-öğretim dönemleri diliyorum.

 

Prof. Dr. H. Hale KÜNÜÇEN

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı