BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

 

Tanıtım

“Radyo, Televizyon ve Sinema” ulusal ve uluslararası ölçekte günümüz medyasının en önemli araçlarıdır. Hızla devam eden teknolojik gelişmelerin, bu araçlar kanalıyla ülkelerin ekonomik, siyasal, toplumsal, sanatsal ve kültürel birikimlerinde çeşitli yansımaları bulunmaktadır. Bilim ve teknolojideki ilerlemelere ait hızın daha da artacağı gerçeği Radyo, Televizyon ve Sinemanın geleceğine yönelik en önemli göstergedir. Medya alanı, etkisini giderek arttıracak ve gelişmelere ayak uydurarak başkalaşacak bir alan olarak varlığını geleceğe taşımaktadır.

2003- 2004 yılında kurulan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bu alanda eğitim alan öğrencilerine hem uygulamalı hem akademik uzmanlaşma ortamı sağlamaktadır. Böylece, onlara çalışma yaşamındaki değerlerini arttırmaya yönelik yetkinler kazandırmaktadır. Sektör deneyimi yüksek ve medyadan çeşitli alan uzmanlarıyla öğrencilerin uygulamaya yönelik yeteneklerinin arttırılması amaçlanmakta; akademik yeterliliği üst düzey öğretim elemanlarıyla teorik anlamda tam yetkinliğe sahip nitelikli bireyler yetiştirme ortamı sağlanmaktadır.

Ulusal düzeyde yayın yapan “Kanal B Televizyonu” ,  “104.2 Radyo Başkent” ile “Cüneyt Arcayürek RTS Yapım Atölyesi” Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin teorik eğitimlerini hızla uygulamaya geçirmelerine olanak sağlayan önemli uygulama alanlarıdır. Aynı  zamanda bölümde gerçekleştirilen düzenli etkinliklerle, sektörden deneyimli isimler öğrencilerle buluşturulmakta, festivallere katkılar verilmekte, kısa film gösterimleri düzenlenmektedir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü; sağladığı Erasmus olanaklarıyla, öğrencilerine Avrupa’daki seçkin okullarda eğitim görme imkânı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz aynı zamanda fakülteden dilediği kadar, üniversitenin genelinden de belli ölçülerde seçimlik ders alma hakkına sahiptir. Böylelikle mezun olduktan sonra katılacakları üretim sürecinde yollarını üniversite yıllarından seçme avantajını elde etmektedirler. Öğrenciler, çift ana dal ve yan dal imkanlarıyla, aynı anda diledikleri başka bir bölümde de okuyarak çift diplomalı biçimde mezun olabilme şanslarını da değerlendirebilirler.

Vizyon: Uluslararası düzeyde yetkin, akademik ve pratik alanlarda en güçlü kadroya sahip, sektöre ve akademiye nitelikli mezunlar yetiştiren ve Türkiye’de en çok tercih edilen Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü olmak.

Misyon: Öğrencilerini araştırmacı ruha sahip, üretken, mesleki standartlar ve etik kurallara bağlı, profesyonel bakış açısıyla sorumlulukları üstlenen, toplumu ve insanları tanıyan, medya-okuryazarı, eleştirel bakışa sahip ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmek.

 

Bölümün Öğrenciye Sağladığı Kazanımlar

 1. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.
 2. İletişim, Radyo-Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili kuram, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
 3. İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır.
 4. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
 5. Radyo-Televizyon ve Sinema alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
 6. Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
 7. Radyo-Televizyon ve Sinema alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
 8. Araştırma ve sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
 9. İletişim, Radyo-Televizyon ve Sinema alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.
 10. Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.
 11. Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
 12. İletişim, Radyo-Televizyon ve Sinema alanına ilişkin yöntem, teknik ve teknolojileri yetkin biçimde kullanır.
 13. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
 14. Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve proje süreçlerinde etkin olarak rol alır.
 15. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 16. Bilgiye ulaşma yollarını bilir, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
 17. Çözümleyici ve eleştirel düşünür; yaşam boyu öğrenme edimini içselleştirir.
 18. Radyo-Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır.
 19. Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar.
 20. Çalışmalarını topluma aktarabilecek iletişim becerisine sahiptir.
 21. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 22. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 23. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 24. Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
 25. Estetik farkındalığa sahiptir.

İstihdam ve Kariyer Olanakları

Programdan mezun olanlar, iletişim-medya, eğitim, eğlence, gibi pek çok sektörde, gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında, muhabir, spiker, sunucu, kurgu elemanı, kameraman, görüntü yönetimi, reji çalışanı, sinema ve TV yönetmeni, yapımcı, radyo spikeri/sunucusu, gazeteci / muhabir, fotomuhabiri, senarist gibi unvanlarla çalışabilirler.